Đọc truyện tranh hay online tại Truyen1

Bách Luyện Thành Thần

(Vừa cập nhật: 20/09/2020 11:18)
Tên khác:

Hành Trình Tu Tiên

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 2617768 Người theo dõi: 529 Theo dõi truyện này
Bách Luyện Thành Thần Xếp hạng: 10/10 - 785 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
Bách Luyện Thành Thần
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
20/09/2020
2
19/09/2020
3
17/09/2020
4
13/09/2020
5
12/09/2020
6
10/09/2020
7
06/09/2020
8
05/09/2020
9
03/09/2020
10
31/08/2020
11
30/08/2020
12
28/08/2020
13
28/08/2020
14
27/08/2020
15
23/08/2020
16
22/08/2020
17
20/08/2020
18
16/08/2020
19
15/08/2020
20
13/08/2020
21
09/08/2020
22
08/08/2020
23
07/08/2020
24
07/08/2020
25
05/08/2020
26
05/08/2020
27
05/08/2020
28
05/08/2020
29
05/08/2020
30
05/08/2020
31
05/08/2020
32
05/08/2020
33
05/08/2020
34
05/08/2020
35
05/08/2020
36
05/08/2020
37
05/08/2020
38
05/08/2020
39
05/08/2020
40
05/08/2020
41
05/08/2020
42
05/08/2020
43
05/08/2020
44
05/08/2020
45
05/08/2020
46
05/08/2020
47
05/08/2020
48
05/08/2020
49
05/08/2020
50
05/08/2020
51
05/08/2020
52
05/08/2020
53
05/08/2020
54
05/08/2020
55
05/08/2020
56
05/08/2020
57
05/08/2020
58
05/08/2020
59
05/08/2020
60
05/08/2020
61
05/08/2020
62
05/08/2020
63
05/08/2020
64
05/08/2020
65
05/08/2020
66
05/08/2020
67
05/08/2020
68
05/08/2020
69
05/08/2020
70
05/08/2020
71
05/08/2020
72
05/08/2020
73
05/08/2020
74
05/08/2020
75
05/08/2020
76
05/08/2020
77
05/08/2020
78
05/08/2020
79
05/08/2020
80
05/08/2020
81
05/08/2020
82
05/08/2020
83
05/08/2020
84
05/08/2020
85
05/08/2020
86
05/08/2020
87
05/08/2020
88
05/08/2020
89
05/08/2020
90
05/08/2020
91
05/08/2020
92
05/08/2020
93
05/08/2020
94
05/08/2020
95
05/08/2020
96
05/08/2020
97
05/08/2020
98
05/08/2020
99
05/08/2020
100
05/08/2020
101
05/08/2020
102
05/08/2020
103
05/08/2020
104
05/08/2020
105
05/08/2020
106
05/08/2020
107
05/08/2020
108
05/08/2020
109
05/08/2020
110
05/08/2020
111
05/08/2020
112
05/08/2020
113
05/08/2020
114
05/08/2020
115
05/08/2020
116
05/08/2020
117
05/08/2020
118
05/08/2020
119
05/08/2020
120
05/08/2020
121
05/08/2020
122
05/08/2020
123
05/08/2020
124
05/08/2020
125
05/08/2020
126
05/08/2020
127
05/08/2020
128
05/08/2020
129
05/08/2020
130
05/08/2020
131
05/08/2020
132
05/08/2020
133
05/08/2020
134
05/08/2020
135
05/08/2020
136
05/08/2020
137
05/08/2020
138
05/08/2020
139
05/08/2020
140
05/08/2020
141
05/08/2020
142
05/08/2020
143
05/08/2020
144
05/08/2020
145
05/08/2020
146
05/08/2020
147
05/08/2020
148
05/08/2020
149
05/08/2020
150
05/08/2020
151
05/08/2020
152
05/08/2020
153
05/08/2020
154
05/08/2020
155
05/08/2020
156
05/08/2020
157
05/08/2020
158
05/08/2020
159
05/08/2020
160
05/08/2020
161
05/08/2020
162
05/08/2020
163
05/08/2020
164
05/08/2020
165
05/08/2020
166
05/08/2020
167
05/08/2020
168
05/08/2020
169
05/08/2020
170
05/08/2020
171
05/08/2020
172
05/08/2020
173
05/08/2020
174
05/08/2020
175
05/08/2020
176
05/08/2020
177
05/08/2020
178
05/08/2020
179
05/08/2020
180
05/08/2020
181
05/08/2020
182
05/08/2020
183
05/08/2020
184
05/08/2020
185
05/08/2020
186
05/08/2020
187
05/08/2020
188
05/08/2020
189
05/08/2020
190
05/08/2020
191
05/08/2020
192
05/08/2020
193
05/08/2020
194
05/08/2020
195
05/08/2020
196
05/08/2020
197
05/08/2020
198
05/08/2020
199
05/08/2020
200
05/08/2020
201
05/08/2020
202
05/08/2020
203
05/08/2020
204
05/08/2020
205
05/08/2020
206
05/08/2020
207
05/08/2020
208
05/08/2020
209
05/08/2020
210
05/08/2020
211
05/08/2020
212
05/08/2020
213
05/08/2020
214
05/08/2020
215
05/08/2020
216
05/08/2020
217
05/08/2020
218
05/08/2020
219
05/08/2020
220
05/08/2020
221
05/08/2020
222
05/08/2020
223
05/08/2020
224
05/08/2020
225
05/08/2020
226
05/08/2020
227
05/08/2020
228
05/08/2020
229
05/08/2020
230
05/08/2020
231
05/08/2020
232
05/08/2020
233
05/08/2020
234
05/08/2020
235
05/08/2020
236
05/08/2020
237
05/08/2020
238
05/08/2020
239
05/08/2020
240
05/08/2020
241
05/08/2020
242
05/08/2020
243
05/08/2020
244
05/08/2020
245
05/08/2020
246
05/08/2020
247
05/08/2020
248
05/08/2020
249
05/08/2020
250
05/08/2020
251
05/08/2020
252
05/08/2020
253
05/08/2020
254
05/08/2020
255
05/08/2020
256
05/08/2020
257
05/08/2020
258
05/08/2020
259
05/08/2020
260
05/08/2020
261
05/08/2020
262
05/08/2020
263
05/08/2020
264
05/08/2020
265
05/08/2020
266
05/08/2020
267
05/08/2020
268
05/08/2020
269
05/08/2020
270
05/08/2020
271
05/08/2020
272
05/08/2020
273
05/08/2020
274
05/08/2020
275
05/08/2020
276
05/08/2020
277
05/08/2020
278
05/08/2020
279
05/08/2020
280
05/08/2020
281
05/08/2020
282
05/08/2020
283
05/08/2020
284
05/08/2020
285
05/08/2020
286
05/08/2020
287
05/08/2020
288
05/08/2020
289
05/08/2020
290
05/08/2020
291
05/08/2020
292
05/08/2020
293
05/08/2020
294
05/08/2020
295
05/08/2020
296
05/08/2020
297
05/08/2020
298
05/08/2020
299
05/08/2020
300
05/08/2020
301
05/08/2020
302
05/08/2020
303
05/08/2020
304
05/08/2020
305
05/08/2020
306
05/08/2020
307
05/08/2020
308
05/08/2020
309
05/08/2020
310
05/08/2020
311
05/08/2020
312
05/08/2020
313
05/08/2020
314
05/08/2020
315
05/08/2020
316
05/08/2020
317
05/08/2020
318
05/08/2020
319
05/08/2020
320
05/08/2020
321
05/08/2020
322
05/08/2020
323
05/08/2020
324
05/08/2020
325
05/08/2020
326
05/08/2020
327
05/08/2020
328
05/08/2020
329
05/08/2020
330
05/08/2020
331
05/08/2020
332
05/08/2020
333
05/08/2020
334
05/08/2020
335
05/08/2020
336
05/08/2020
337
05/08/2020
338
05/08/2020
339
05/08/2020
340
05/08/2020
341
05/08/2020
342
05/08/2020
343
05/08/2020
344
05/08/2020
345
05/08/2020
346
05/08/2020
347
05/08/2020
348
05/08/2020
349
05/08/2020
350
05/08/2020
351
05/08/2020
352
05/08/2020
353
05/08/2020
354
05/08/2020
355
05/08/2020
356
05/08/2020
357
05/08/2020
358
05/08/2020
359
05/08/2020
360
05/08/2020
361
05/08/2020
362
05/08/2020
363
05/08/2020
364
05/08/2020
365
05/08/2020
366
05/08/2020
367
05/08/2020
368
05/08/2020
369
05/08/2020
370
05/08/2020
371
05/08/2020
372
05/08/2020
373
05/08/2020
374
05/08/2020
375
05/08/2020
376
05/08/2020
377
05/08/2020
378
05/08/2020
379
05/08/2020
380
05/08/2020
381
05/08/2020
382
05/08/2020
383
05/08/2020
384
05/08/2020
385
05/08/2020
386
05/08/2020
387
05/08/2020
388
05/08/2020
389
05/08/2020
390
05/08/2020
391
05/08/2020
392
05/08/2020
393
05/08/2020
394
05/08/2020
395
05/08/2020
396
05/08/2020
397
05/08/2020
398
05/08/2020
399
05/08/2020
400
05/08/2020
401
05/08/2020
402
05/08/2020
403
05/08/2020
404
05/08/2020
405
05/08/2020
406
05/08/2020
407
05/08/2020
408
05/08/2020
409
05/08/2020
410
05/08/2020
411
05/08/2020
412
05/08/2020
413
05/08/2020
414
05/08/2020
415
05/08/2020
416
05/08/2020
417
05/08/2020
418
05/08/2020
419
05/08/2020
420
05/08/2020
421
05/08/2020
422
05/08/2020
423
05/08/2020
424
05/08/2020
425
05/08/2020
426
05/08/2020
427
05/08/2020
428
05/08/2020
429
05/08/2020
430
05/08/2020
431
05/08/2020
432
05/08/2020
433
05/08/2020
434
05/08/2020
435
05/08/2020
436
05/08/2020
437
05/08/2020
438
05/08/2020
439
05/08/2020
440
05/08/2020
441
05/08/2020
442
05/08/2020
443
05/08/2020
444
05/08/2020
445
05/08/2020
446
05/08/2020
447
05/08/2020
448
05/08/2020
449
05/08/2020
450
05/08/2020
451
05/08/2020
452
05/08/2020
453
05/08/2020
454
05/08/2020
455
05/08/2020
456
05/08/2020
457
05/08/2020
458
05/08/2020
459
05/08/2020
460
05/08/2020
461
05/08/2020
462
05/08/2020
463
05/08/2020
464
05/08/2020
465
05/08/2020
466
05/08/2020
467
05/08/2020
468
05/08/2020
469
05/08/2020
470
05/08/2020
471
05/08/2020
472
05/08/2020
473
05/08/2020
474
05/08/2020
475
05/08/2020
476
05/08/2020
477
05/08/2020
478
05/08/2020
479
05/08/2020
480
05/08/2020
481
05/08/2020
482
05/08/2020
483
05/08/2020
484
05/08/2020
485
05/08/2020
486
05/08/2020
487
05/08/2020
488
05/08/2020
489
05/08/2020
490
05/08/2020
491
05/08/2020
492
05/08/2020
493
05/08/2020
494
05/08/2020
495
05/08/2020
496
05/08/2020
497
05/08/2020
498
05/08/2020
499
05/08/2020
500
05/08/2020
501
05/08/2020
502
05/08/2020
503
05/08/2020
504
05/08/2020
505
05/08/2020
506
05/08/2020
507
05/08/2020
508
05/08/2020
509
05/08/2020
510
05/08/2020
511
05/08/2020
512
05/08/2020
513
05/08/2020
514
05/08/2020
515
05/08/2020
516
05/08/2020
517
05/08/2020
518
05/08/2020
519
05/08/2020
520
05/08/2020
521
05/08/2020
522
05/08/2020
523
05/08/2020
524
05/08/2020
525
05/08/2020
526
05/08/2020
527
05/08/2020
528
05/08/2020
529
05/08/2020
530
05/08/2020
531
05/08/2020
532
05/08/2020
533
05/08/2020
534
05/08/2020
535
05/08/2020
536
05/08/2020
537
05/08/2020
538
05/08/2020
539
05/08/2020
540
05/08/2020
541
05/08/2020
542
05/08/2020
543
05/08/2020
544
05/08/2020
545
05/08/2020
546
05/08/2020
547
05/08/2020
548
05/08/2020
549
05/08/2020
550
05/08/2020
551
05/08/2020
552
05/08/2020
553
05/08/2020
554
05/08/2020
555
05/08/2020
556
05/08/2020
557
05/08/2020
558
05/08/2020
559
05/08/2020
560
05/08/2020
561
05/08/2020
562
05/08/2020
563
05/08/2020
564
05/08/2020
565
05/08/2020
566
05/08/2020
567
05/08/2020
568
05/08/2020
569
05/08/2020
570
05/08/2020
571
05/08/2020
572
05/08/2020
573
05/08/2020
574
05/08/2020
575
05/08/2020
576
05/08/2020
577
05/08/2020
578
05/08/2020
579
05/08/2020
580
05/08/2020
581
05/08/2020
582
05/08/2020
583
05/08/2020
584
05/08/2020
585
05/08/2020
586
05/08/2020
587
05/08/2020
588
05/08/2020
589
05/08/2020
590
05/08/2020
591
05/08/2020
592
05/08/2020
593
05/08/2020
594
05/08/2020
595
05/08/2020
596
05/08/2020
597
05/08/2020
598
05/08/2020
599
05/08/2020
600
05/08/2020
601
05/08/2020
602
05/08/2020
603
05/08/2020
604
05/08/2020
605
05/08/2020
606
05/08/2020
607
05/08/2020
608
05/08/2020
609
05/08/2020
610
05/08/2020
611
05/08/2020
612
05/08/2020
613
05/08/2020
614
05/08/2020
615
05/08/2020
616
05/08/2020
617
05/08/2020
618
05/08/2020
619
05/08/2020
620
05/08/2020
621
05/08/2020
622
05/08/2020
623
05/08/2020
624
05/08/2020
625
05/08/2020
626
05/08/2020
627
05/08/2020
628
05/08/2020
629
05/08/2020
630
05/08/2020
631
05/08/2020
632
05/08/2020
633
05/08/2020
634
05/08/2020
635
05/08/2020
1
Bình luận
thd01
Box
thd01 Gửi vào: 10/08/2019 22:39
căng
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 02/07/2019 11:41
hóng tiếp
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 08/06/2019 20:25
Hóng tiếp
Tom boy
Box
Tom boy Gửi vào: 11/04/2019 12:19
S nhiu chapter đọc không dc vậy 🤯🤯
Xaemanhsehanhphuc
Box
Xaemanhsehanhphuc Gửi vào: 03/08/2018 9:19
Lâu quá ~
Quocsos
Box
Quocsos Gửi vào: 12/12/2017 15:02
Lau ra qua vay
1
Truyện cùng loại
Sủng Hậu Của Vương
19/09/2020 09:18
Tổng quát: Để nghiên cứu lịch sử của Ai Cập cổ đại, Mễ Hi Dao, người huấn luyện thú trong tương lai đã trở về năm 3100 trước Công nguyên, âm dương sai lệch, thay thế thân phận người vợ tương lai của Pharaoh. Hiệu ứng cánh bướm, một chút thay đổi, mọi thứ trong tương lai có thể cũng sẽ thay đổi theo. Mễ Hi Dao nên chọn lựa thế nào, còn Pharaoh, ngài ấy rõ ràng biết cô là giả mạo, tại sao vẫng cưng sủng cô như vậy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 161896
Comment: 7
Onepunch-Man
16/09/2020 08:18
Tổng quát: Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1129406
Comment: 13
Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân
18/09/2020 08:18
Tổng quát: Mối tình theo đuổi tám năm, cứ ngỡ sẽ cầu được ước thấy. Lại không biết rằng cô chỉ đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy tình yêu! Khi thời quay ngược về quá khứ, sống lại lần nữa, Hạ Nhược Khê nên đi đâu về đâu đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 40354
Comment: 1
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
19/09/2020 10:28
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2887424
Comment: 2
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
15/09/2020 08:48
Tổng quát: Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1256521
Comment: 33
Yêu Thần Ký
20/09/2020 08:18
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3102514
Comment: 2
Đế Cung Đông Hoàng Phi
19/09/2020 10:18
Tổng quát: Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.” Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.
TT: Full Bộ
Lượt xem: 294322
Comment: 3
Long Vương Truyền Thuyết
13/09/2020 08:38
Tổng quát: Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ...
- phần 1 xem ở đây
- phần 2 xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 735590
Comment: 1
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
15/09/2020 11:48
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 270277
Comment: 2
Tinh Võ Thần Quyết
13/09/2020 05:18
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 824024
Comment: 2
Hoán Đổi Nhiệm Màu
14/09/2020 04:38
Tổng quát: Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường.Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 569118
Comment: 1
Bara Kangoku no Kemono-tachi
13/09/2020 10:28
Tổng quát: Xem rồi biết... ^_^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 29580
Comment: 14
Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
21/09/2020 08:48
Tổng quát: Nữ Chính bị chồng và em gái hại chết . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1451240
Comment: 1
Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
18/09/2020 08:18
Tổng quát: Cải biên từ tiểu thuyết [Cho em muôn trượng hào quang]... Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con đường ảnh hậu truyền kì của cựu lính đánh thuê Ninh Tịch!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2123187
Comment: 18
REVIVAL MAN ngoại truyện
[]
14/09/2020 05:19
Tổng quát: Ngoại truyện lý giải sự hồi sinh của Suk Hwan cùng với sự xuất hiện của......................
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com