Đọc truyện tranh hay online tại Truyen1

Bách Luyện Thành Thần

(Vừa cập nhật: 24/05/2020 03:18)
Tên khác:

Hành Trình Tu Tiên

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 2602316 Người theo dõi: 532 Theo dõi truyện này
Bách Luyện Thành Thần Xếp hạng: 10/10 - 785 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
Bách Luyện Thành Thần
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
24/05/2020
2
24/05/2020
3
24/05/2020
4
24/05/2020
5
24/05/2020
6
24/05/2020
7
24/05/2020
8
24/05/2020
9
24/05/2020
10
24/05/2020
11
24/05/2020
12
24/05/2020
13
24/05/2020
14
24/05/2020
15
24/05/2020
16
24/05/2020
17
24/05/2020
18
23/04/2020
19
19/04/2020
20
18/04/2020
21
18/04/2020
22
13/04/2020
23
12/04/2020
24
11/04/2020
25
11/04/2020
26
09/04/2020
27
08/04/2020
28
07/04/2020
29
07/04/2020
30
05/04/2020
31
05/04/2020
32
04/04/2020
33
03/04/2020
34
29/03/2020
35
27/03/2020
36
27/03/2020
37
27/03/2020
38
27/03/2020
39
27/03/2020
40
27/03/2020
41
27/03/2020
42
27/03/2020
43
27/03/2020
44
27/03/2020
45
27/03/2020
46
27/03/2020
47
27/03/2020
48
27/03/2020
49
27/03/2020
50
27/03/2020
51
27/03/2020
52
27/03/2020
53
27/03/2020
54
27/03/2020
55
27/03/2020
56
27/03/2020
57
27/03/2020
58
27/03/2020
59
27/03/2020
60
27/03/2020
61
27/03/2020
62
27/03/2020
63
27/03/2020
64
27/03/2020
65
27/03/2020
66
27/03/2020
67
27/03/2020
68
27/03/2020
69
27/03/2020
70
27/03/2020
71
27/03/2020
72
27/03/2020
73
27/03/2020
74
27/03/2020
75
27/03/2020
76
27/03/2020
77
27/03/2020
78
27/03/2020
79
27/03/2020
80
22/03/2020
81
13/03/2020
82
09/03/2020
83
05/03/2020
84
01/03/2020
85
21/02/2020
86
18/02/2020
87
10/02/2020
88
04/02/2020
89
25/01/2020
90
21/01/2020
91
19/01/2020
92
13/01/2020
93
07/01/2020
94
03/01/2020
95
27/12/2019
96
20/12/2019
97
18/12/2019
98
10/12/2019
99
03/12/2019
100
26/11/2019
101
23/11/2019
102
17/11/2019
103
07/11/2019
104
05/11/2019
105
03/11/2019
106
01/11/2019
107
30/10/2019
108
28/10/2019
109
26/10/2019
110
24/10/2019
111
22/10/2019
112
20/10/2019
113
18/10/2019
114
15/10/2019
115
11/10/2019
116
08/10/2019
117
04/10/2019
118
04/10/2019
119
04/10/2019
120
04/10/2019
121
04/10/2019
122
04/10/2019
123
04/10/2019
124
04/10/2019
125
04/10/2019
126
04/10/2019
127
04/10/2019
128
04/10/2019
129
04/10/2019
130
04/10/2019
131
04/10/2019
132
04/10/2019
133
04/10/2019
134
04/10/2019
135
04/10/2019
136
04/10/2019
137
04/10/2019
138
04/10/2019
139
04/10/2019
140
04/10/2019
141
04/10/2019
142
04/10/2019
143
04/10/2019
144
04/10/2019
145
04/10/2019
146
04/10/2019
147
04/10/2019
148
04/10/2019
149
04/10/2019
150
04/10/2019
151
04/10/2019
152
04/10/2019
153
04/10/2019
154
04/10/2019
155
04/10/2019
156
04/10/2019
157
04/10/2019
158
04/10/2019
159
04/10/2019
160
04/10/2019
161
04/10/2019
162
04/10/2019
163
04/10/2019
164
04/10/2019
165
04/10/2019
166
04/10/2019
167
04/10/2019
168
04/10/2019
169
04/10/2019
170
04/10/2019
171
04/10/2019
172
04/10/2019
173
04/10/2019
174
04/10/2019
175
04/10/2019
176
04/10/2019
177
04/10/2019
178
04/10/2019
179
04/10/2019
180
04/10/2019
181
04/10/2019
182
04/10/2019
183
04/10/2019
184
04/10/2019
185
04/10/2019
186
04/10/2019
187
04/10/2019
188
04/10/2019
189
04/10/2019
190
04/10/2019
191
04/10/2019
192
04/10/2019
193
04/10/2019
194
04/10/2019
195
04/10/2019
196
04/10/2019
197
04/10/2019
198
04/10/2019
199
04/10/2019
200
04/10/2019
201
04/10/2019
202
04/10/2019
203
04/10/2019
204
04/10/2019
205
04/10/2019
206
04/10/2019
207
04/10/2019
208
04/10/2019
209
04/10/2019
210
04/10/2019
211
04/10/2019
212
04/10/2019
213
04/10/2019
214
04/10/2019
215
04/10/2019
216
04/10/2019
217
04/10/2019
218
04/10/2019
219
04/10/2019
220
04/10/2019
221
04/10/2019
222
04/10/2019
223
04/10/2019
224
04/10/2019
225
04/10/2019
226
04/10/2019
227
04/10/2019
228
04/10/2019
229
04/10/2019
230
04/10/2019
231
04/10/2019
232
04/10/2019
233
04/10/2019
234
04/10/2019
235
04/10/2019
236
04/10/2019
237
04/10/2019
238
04/10/2019
239
04/10/2019
240
04/10/2019
241
04/10/2019
242
04/10/2019
243
04/10/2019
244
04/10/2019
245
04/10/2019
246
04/10/2019
247
04/10/2019
248
04/10/2019
249
04/10/2019
250
04/10/2019
251
04/10/2019
252
04/10/2019
253
04/10/2019
254
04/10/2019
255
04/10/2019
256
04/10/2019
257
04/10/2019
258
04/10/2019
259
04/10/2019
260
04/10/2019
261
04/10/2019
262
04/10/2019
263
04/10/2019
264
04/10/2019
265
04/10/2019
266
04/10/2019
267
04/10/2019
268
04/10/2019
269
04/10/2019
270
04/10/2019
271
04/10/2019
272
04/10/2019
273
04/10/2019
274
04/10/2019
275
04/10/2019
276
04/10/2019
277
04/10/2019
278
04/10/2019
279
04/10/2019
280
04/10/2019
281
04/10/2019
282
04/10/2019
283
04/10/2019
284
04/10/2019
285
04/10/2019
286
04/10/2019
287
04/10/2019
288
04/10/2019
289
04/10/2019
290
04/10/2019
291
04/10/2019
292
04/10/2019
293
04/10/2019
294
04/10/2019
295
04/10/2019
296
04/10/2019
297
04/10/2019
298
04/10/2019
299
04/10/2019
300
04/10/2019
301
04/10/2019
302
04/10/2019
303
04/10/2019
304
04/10/2019
305
04/10/2019
306
04/10/2019
307
04/10/2019
308
04/10/2019
309
04/10/2019
310
04/10/2019
311
04/10/2019
312
04/10/2019
313
04/10/2019
314
04/10/2019
315
04/10/2019
316
04/10/2019
317
04/10/2019
318
04/10/2019
319
04/10/2019
320
04/10/2019
321
04/10/2019
322
04/10/2019
323
04/10/2019
324
04/10/2019
325
04/10/2019
326
04/10/2019
327
04/10/2019
328
04/10/2019
329
04/10/2019
330
04/10/2019
331
04/10/2019
332
04/10/2019
333
04/10/2019
334
04/10/2019
335
04/10/2019
336
04/10/2019
337
04/10/2019
338
04/10/2019
339
04/10/2019
340
04/10/2019
341
04/10/2019
342
04/10/2019
343
04/10/2019
344
04/10/2019
345
04/10/2019
346
04/10/2019
347
04/10/2019
348
04/10/2019
349
04/10/2019
350
04/10/2019
351
04/10/2019
352
04/10/2019
353
04/10/2019
354
04/10/2019
355
04/10/2019
356
04/10/2019
357
04/10/2019
358
04/10/2019
359
04/10/2019
360
04/10/2019
361
04/10/2019
362
04/10/2019
363
04/10/2019
364
04/10/2019
365
04/10/2019
366
04/10/2019
367
04/10/2019
368
04/10/2019
369
04/10/2019
370
04/10/2019
371
04/10/2019
372
04/10/2019
373
04/10/2019
374
04/10/2019
375
04/10/2019
376
04/10/2019
377
04/10/2019
378
04/10/2019
379
04/10/2019
380
04/10/2019
381
04/10/2019
382
04/10/2019
383
04/10/2019
384
04/10/2019
385
04/10/2019
386
04/10/2019
387
04/10/2019
388
04/10/2019
389
04/10/2019
390
04/10/2019
391
04/10/2019
392
04/10/2019
393
04/10/2019
394
04/10/2019
395
04/10/2019
396
04/10/2019
397
04/10/2019
398
04/10/2019
399
04/10/2019
400
04/10/2019
401
04/10/2019
402
04/10/2019
403
04/10/2019
404
04/10/2019
405
04/10/2019
406
04/10/2019
407
04/10/2019
408
04/10/2019
409
04/10/2019
410
04/10/2019
411
04/10/2019
412
04/10/2019
413
04/10/2019
414
04/10/2019
415
04/10/2019
416
04/10/2019
417
04/10/2019
418
04/10/2019
419
04/10/2019
420
04/10/2019
421
04/10/2019
422
04/10/2019
423
04/10/2019
424
04/10/2019
425
04/10/2019
426
04/10/2019
427
04/10/2019
428
04/10/2019
429
04/10/2019
430
04/10/2019
431
04/10/2019
432
04/10/2019
433
04/10/2019
434
04/10/2019
435
04/10/2019
436
04/10/2019
437
04/10/2019
438
04/10/2019
439
04/10/2019
440
04/10/2019
441
04/10/2019
442
04/10/2019
443
04/10/2019
444
04/10/2019
445
04/10/2019
446
04/10/2019
447
04/10/2019
448
04/10/2019
449
04/10/2019
450
04/10/2019
451
04/10/2019
452
04/10/2019
453
04/10/2019
454
04/10/2019
455
04/10/2019
456
04/10/2019
457
04/10/2019
458
04/10/2019
459
04/10/2019
460
04/10/2019
461
04/10/2019
462
04/10/2019
463
04/10/2019
464
04/10/2019
465
04/10/2019
466
04/10/2019
467
04/10/2019
468
04/10/2019
469
04/10/2019
470
04/10/2019
471
04/10/2019
472
04/10/2019
473
04/10/2019
474
04/10/2019
475
04/10/2019
476
04/10/2019
477
04/10/2019
478
04/10/2019
479
04/10/2019
480
04/10/2019
481
04/10/2019
482
04/10/2019
483
04/10/2019
484
04/10/2019
485
04/10/2019
486
04/10/2019
487
04/10/2019
488
04/10/2019
489
04/10/2019
490
04/10/2019
491
04/10/2019
492
04/10/2019
493
04/10/2019
494
04/10/2019
495
04/10/2019
496
04/10/2019
497
04/10/2019
498
04/10/2019
499
04/10/2019
500
04/10/2019
501
04/10/2019
502
04/10/2019
503
04/10/2019
504
04/10/2019
505
04/10/2019
506
04/10/2019
507
04/10/2019
508
04/10/2019
509
04/10/2019
510
04/10/2019
511
04/10/2019
512
04/10/2019
513
04/10/2019
514
04/10/2019
515
04/10/2019
516
04/10/2019
517
04/10/2019
518
04/10/2019
519
04/10/2019
520
04/10/2019
521
04/10/2019
522
04/10/2019
523
04/10/2019
524
04/10/2019
525
04/10/2019
526
04/10/2019
527
04/10/2019
528
04/10/2019
529
04/10/2019
530
04/10/2019
531
04/10/2019
532
04/10/2019
533
04/10/2019
534
04/10/2019
535
04/10/2019
536
04/10/2019
537
04/10/2019
538
04/10/2019
539
04/10/2019
540
04/10/2019
541
04/10/2019
542
04/10/2019
543
04/10/2019
544
04/10/2019
545
04/10/2019
546
04/10/2019
547
04/10/2019
548
04/10/2019
549
04/10/2019
550
04/10/2019
551
04/10/2019
552
04/10/2019
553
04/10/2019
554
04/10/2019
555
04/10/2019
556
04/10/2019
557
04/10/2019
558
04/10/2019
559
04/10/2019
560
04/10/2019
561
04/10/2019
562
04/10/2019
563
04/10/2019
564
04/10/2019
565
04/10/2019
566
04/10/2019
567
04/10/2019
568
04/10/2019
569
04/10/2019
570
04/10/2019
571
04/10/2019
572
04/10/2019
573
04/10/2019
574
04/10/2019
575
04/10/2019
576
04/10/2019
577
04/10/2019
578
04/10/2019
579
04/10/2019
1
Bình luận
thd01
Box
thd01 Gửi vào: 10/08/2019 22:39
căng
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 02/07/2019 11:41
hóng tiếp
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 08/06/2019 20:25
Hóng tiếp
Tom boy
Box
Tom boy Gửi vào: 11/04/2019 12:19
S nhiu chapter đọc không dc vậy 🤯🤯
Xaemanhsehanhphuc
Box
Xaemanhsehanhphuc Gửi vào: 03/08/2018 9:19
Lâu quá ~
Quocsos
Box
Quocsos Gửi vào: 12/12/2017 15:02
Lau ra qua vay
1
Truyện cùng loại
Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
23/06/2020 03:48
Tổng quát: Truyện Hay không cần giới thiệu <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5219558
Comment: 51
Vương Gia ! Không nên a !
29/06/2020 10:18
Tổng quát: Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... <3
Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3505577
Comment: 4
Thông Linh Phi
01/07/2020 08:28
Tổng quát: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 20379122
Comment: 54
101 Phương Pháp Của Tổng Tài
29/06/2020 06:28
Tổng quát: đang cập nhật ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 283132
Comment: 1
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
27/06/2020 11:18
Tổng quát: Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1249665
Comment: 33
Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
25/06/2020 03:08
Tổng quát: Tác giả: 极漫文化 Trans: Ái Như Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!”...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 525758
Comment: 5
Cửu Trùng Tử
28/06/2020 10:18
Tổng quát: Nữ chính tên Đậu Chiêu chết đi sống lại, vượt thời gian trở về thời lúc nhỏ, lần nữa tận mắt nhìn thấy cha mình dẫn mẹ kế về nhà, mẹ đẻ đau lòng tuyệt vọng mà tự sát. Thế nhưng, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Bí mật trước khi mẹ đẻ chết, sự giả tạo dịu dàng của mẹ kế mới đến, thậm chí cô ấy cũng không biết cha mình lúc nào lại gả cô ấy vào cung! Đây là ngôi nhà nuôi dưỡng cô ấy sao? Là cha ruột sao? Đậu Chiêu hoang mang, nhưng cô ấy chỉ có thể cắn rang chịu đựng, hồi sinh cuộc sống của mình 1 lần nữa, điều này sẽ diễn biến tiếp… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 262364
Comment: 1
Nguyệt Dạ Hương Vi Lai
24/06/2020 05:48
Tổng quát: Tóm tắt: La vi lai, một cô gái thanh niên thất nghiệp , có lòng tốt giúp bạn chụp hình người đại diện đẹp trai, lại vì nhận nhầm một ô long là đối tượng, chọc trúng vào bao gai! Có tiền thì giỏi lắm sao, tùy tiện khiêng người lên xe còn được?thân thế an hem đẹp trai được giấu đi có bí mật kinh thiên, mà giấc mộng kỳ lạ vẫn luôn làm phiền đến vy lai hình như cũng có liên gan đến bọn họ…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 225293
Comment: 1
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
26/06/2020 11:48
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1183636
Comment: 11
Đúng Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
29/06/2020 07:28
Tổng quát: Smart nữ hài nghịch tập công lược băng sơn tổng tài. Vườn trường? Chức trường? Xé muội? Tôi đều làm được!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 432933
Comment: 18
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
28/06/2020 09:48
Tổng quát: Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 766240
Comment: 2
Đế Cung Đông Hoàng Phi
27/06/2020 01:18
Tổng quát: Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.” Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 186451
Comment: 3
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
29/06/2020 07:18
Tổng quát: – Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà? – Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 314107
Comment: 9
Long Vương Truyền Thuyết
29/06/2020 07:48
Tổng quát: Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ...
- phần 1 xem ở đây
- phần 2 xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 726339
Comment: 5
Nông Nữ Thù Sắc
30/06/2020 09:18
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 509010
Comment: 1
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com