Đọc truyện tranh hay online tại Truyen1

Bách Luyện Thành Thần

(Vừa cập nhật: 09/04/2020 01:18)
Tên khác:

Hành Trình Tu Tiên

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 2584351 Người theo dõi: 531 Theo dõi truyện này
Bách Luyện Thành Thần Xếp hạng: 10/10 - 784 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
Bách Luyện Thành Thần
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
09/04/2020
2
08/04/2020
3
07/04/2020
4
07/04/2020
5
05/04/2020
6
05/04/2020
7
04/04/2020
8
03/04/2020
9
29/03/2020
10
27/03/2020
11
27/03/2020
12
27/03/2020
13
27/03/2020
14
27/03/2020
15
27/03/2020
16
27/03/2020
17
27/03/2020
18
27/03/2020
19
27/03/2020
20
27/03/2020
21
27/03/2020
22
27/03/2020
23
27/03/2020
24
27/03/2020
25
27/03/2020
26
27/03/2020
27
27/03/2020
28
27/03/2020
29
27/03/2020
30
27/03/2020
31
27/03/2020
32
27/03/2020
33
27/03/2020
34
27/03/2020
35
27/03/2020
36
27/03/2020
37
27/03/2020
38
27/03/2020
39
27/03/2020
40
27/03/2020
41
27/03/2020
42
27/03/2020
43
27/03/2020
44
27/03/2020
45
27/03/2020
46
27/03/2020
47
27/03/2020
48
27/03/2020
49
27/03/2020
50
27/03/2020
51
27/03/2020
52
27/03/2020
53
27/03/2020
54
27/03/2020
55
22/03/2020
56
13/03/2020
57
09/03/2020
58
05/03/2020
59
01/03/2020
60
21/02/2020
61
18/02/2020
62
10/02/2020
63
04/02/2020
64
25/01/2020
65
21/01/2020
66
19/01/2020
67
13/01/2020
68
07/01/2020
69
03/01/2020
70
27/12/2019
71
20/12/2019
72
18/12/2019
73
10/12/2019
74
03/12/2019
75
26/11/2019
76
23/11/2019
77
17/11/2019
78
07/11/2019
79
05/11/2019
80
03/11/2019
81
01/11/2019
82
30/10/2019
83
28/10/2019
84
26/10/2019
85
24/10/2019
86
22/10/2019
87
20/10/2019
88
18/10/2019
89
15/10/2019
90
11/10/2019
91
08/10/2019
92
04/10/2019
93
04/10/2019
94
04/10/2019
95
04/10/2019
96
04/10/2019
97
04/10/2019
98
04/10/2019
99
04/10/2019
100
04/10/2019
101
04/10/2019
102
04/10/2019
103
04/10/2019
104
04/10/2019
105
04/10/2019
106
04/10/2019
107
04/10/2019
108
04/10/2019
109
04/10/2019
110
04/10/2019
111
04/10/2019
112
04/10/2019
113
04/10/2019
114
04/10/2019
115
04/10/2019
116
04/10/2019
117
04/10/2019
118
04/10/2019
119
04/10/2019
120
04/10/2019
121
04/10/2019
122
04/10/2019
123
04/10/2019
124
04/10/2019
125
04/10/2019
126
04/10/2019
127
04/10/2019
128
04/10/2019
129
04/10/2019
130
04/10/2019
131
04/10/2019
132
04/10/2019
133
04/10/2019
134
04/10/2019
135
04/10/2019
136
04/10/2019
137
04/10/2019
138
04/10/2019
139
04/10/2019
140
04/10/2019
141
04/10/2019
142
04/10/2019
143
04/10/2019
144
04/10/2019
145
04/10/2019
146
04/10/2019
147
04/10/2019
148
04/10/2019
149
04/10/2019
150
04/10/2019
151
04/10/2019
152
04/10/2019
153
04/10/2019
154
04/10/2019
155
04/10/2019
156
04/10/2019
157
04/10/2019
158
04/10/2019
159
04/10/2019
160
04/10/2019
161
04/10/2019
162
04/10/2019
163
04/10/2019
164
04/10/2019
165
04/10/2019
166
04/10/2019
167
04/10/2019
168
04/10/2019
169
04/10/2019
170
04/10/2019
171
04/10/2019
172
04/10/2019
173
04/10/2019
174
04/10/2019
175
04/10/2019
176
04/10/2019
177
04/10/2019
178
04/10/2019
179
04/10/2019
180
04/10/2019
181
04/10/2019
182
04/10/2019
183
04/10/2019
184
04/10/2019
185
04/10/2019
186
04/10/2019
187
04/10/2019
188
04/10/2019
189
04/10/2019
190
04/10/2019
191
04/10/2019
192
04/10/2019
193
04/10/2019
194
04/10/2019
195
04/10/2019
196
04/10/2019
197
04/10/2019
198
04/10/2019
199
04/10/2019
200
04/10/2019
201
04/10/2019
202
04/10/2019
203
04/10/2019
204
04/10/2019
205
04/10/2019
206
04/10/2019
207
04/10/2019
208
04/10/2019
209
04/10/2019
210
04/10/2019
211
04/10/2019
212
04/10/2019
213
04/10/2019
214
04/10/2019
215
04/10/2019
216
04/10/2019
217
04/10/2019
218
04/10/2019
219
04/10/2019
220
04/10/2019
221
04/10/2019
222
04/10/2019
223
04/10/2019
224
04/10/2019
225
04/10/2019
226
04/10/2019
227
04/10/2019
228
04/10/2019
229
04/10/2019
230
04/10/2019
231
04/10/2019
232
04/10/2019
233
04/10/2019
234
04/10/2019
235
04/10/2019
236
04/10/2019
237
04/10/2019
238
04/10/2019
239
04/10/2019
240
04/10/2019
241
04/10/2019
242
04/10/2019
243
04/10/2019
244
04/10/2019
245
04/10/2019
246
04/10/2019
247
04/10/2019
248
04/10/2019
249
04/10/2019
250
04/10/2019
251
04/10/2019
252
04/10/2019
253
04/10/2019
254
04/10/2019
255
04/10/2019
256
04/10/2019
257
04/10/2019
258
04/10/2019
259
04/10/2019
260
04/10/2019
261
04/10/2019
262
04/10/2019
263
04/10/2019
264
04/10/2019
265
04/10/2019
266
04/10/2019
267
04/10/2019
268
04/10/2019
269
04/10/2019
270
04/10/2019
271
04/10/2019
272
04/10/2019
273
04/10/2019
274
04/10/2019
275
04/10/2019
276
04/10/2019
277
04/10/2019
278
04/10/2019
279
04/10/2019
280
04/10/2019
281
04/10/2019
282
04/10/2019
283
04/10/2019
284
04/10/2019
285
04/10/2019
286
04/10/2019
287
04/10/2019
288
04/10/2019
289
04/10/2019
290
04/10/2019
291
04/10/2019
292
04/10/2019
293
04/10/2019
294
04/10/2019
295
04/10/2019
296
04/10/2019
297
04/10/2019
298
04/10/2019
299
04/10/2019
300
04/10/2019
301
04/10/2019
302
04/10/2019
303
04/10/2019
304
04/10/2019
305
04/10/2019
306
04/10/2019
307
04/10/2019
308
04/10/2019
309
04/10/2019
310
04/10/2019
311
04/10/2019
312
04/10/2019
313
04/10/2019
314
04/10/2019
315
04/10/2019
316
04/10/2019
317
04/10/2019
318
04/10/2019
319
04/10/2019
320
04/10/2019
321
04/10/2019
322
04/10/2019
323
04/10/2019
324
04/10/2019
325
04/10/2019
326
04/10/2019
327
04/10/2019
328
04/10/2019
329
04/10/2019
330
04/10/2019
331
04/10/2019
332
04/10/2019
333
04/10/2019
334
04/10/2019
335
04/10/2019
336
04/10/2019
337
04/10/2019
338
04/10/2019
339
04/10/2019
340
04/10/2019
341
04/10/2019
342
04/10/2019
343
04/10/2019
344
04/10/2019
345
04/10/2019
346
04/10/2019
347
04/10/2019
348
04/10/2019
349
04/10/2019
350
04/10/2019
351
04/10/2019
352
04/10/2019
353
04/10/2019
354
04/10/2019
355
04/10/2019
356
04/10/2019
357
04/10/2019
358
04/10/2019
359
04/10/2019
360
04/10/2019
361
04/10/2019
362
04/10/2019
363
04/10/2019
364
04/10/2019
365
04/10/2019
366
04/10/2019
367
04/10/2019
368
04/10/2019
369
04/10/2019
370
04/10/2019
371
04/10/2019
372
04/10/2019
373
04/10/2019
374
04/10/2019
375
04/10/2019
376
04/10/2019
377
04/10/2019
378
04/10/2019
379
04/10/2019
380
04/10/2019
381
04/10/2019
382
04/10/2019
383
04/10/2019
384
04/10/2019
385
04/10/2019
386
04/10/2019
387
04/10/2019
388
04/10/2019
389
04/10/2019
390
04/10/2019
391
04/10/2019
392
04/10/2019
393
04/10/2019
394
04/10/2019
395
04/10/2019
396
04/10/2019
397
04/10/2019
398
04/10/2019
399
04/10/2019
400
04/10/2019
401
04/10/2019
402
04/10/2019
403
04/10/2019
404
04/10/2019
405
04/10/2019
406
04/10/2019
407
04/10/2019
408
04/10/2019
409
04/10/2019
410
04/10/2019
411
04/10/2019
412
04/10/2019
413
04/10/2019
414
04/10/2019
415
04/10/2019
416
04/10/2019
417
04/10/2019
418
04/10/2019
419
04/10/2019
420
04/10/2019
421
04/10/2019
422
04/10/2019
423
04/10/2019
424
04/10/2019
425
04/10/2019
426
04/10/2019
427
04/10/2019
428
04/10/2019
429
04/10/2019
430
04/10/2019
431
04/10/2019
432
04/10/2019
433
04/10/2019
434
04/10/2019
435
04/10/2019
436
04/10/2019
437
04/10/2019
438
04/10/2019
439
04/10/2019
440
04/10/2019
441
04/10/2019
442
04/10/2019
443
04/10/2019
444
04/10/2019
445
04/10/2019
446
04/10/2019
447
04/10/2019
448
04/10/2019
449
04/10/2019
450
04/10/2019
451
04/10/2019
452
04/10/2019
453
04/10/2019
454
04/10/2019
455
04/10/2019
456
04/10/2019
457
04/10/2019
458
04/10/2019
459
04/10/2019
460
04/10/2019
461
04/10/2019
462
04/10/2019
463
04/10/2019
464
04/10/2019
465
04/10/2019
466
04/10/2019
467
04/10/2019
468
04/10/2019
469
04/10/2019
470
04/10/2019
471
04/10/2019
472
04/10/2019
473
04/10/2019
474
04/10/2019
475
04/10/2019
476
04/10/2019
477
04/10/2019
478
04/10/2019
479
04/10/2019
480
04/10/2019
481
04/10/2019
482
04/10/2019
483
04/10/2019
484
04/10/2019
485
04/10/2019
486
04/10/2019
487
04/10/2019
488
04/10/2019
489
04/10/2019
490
04/10/2019
491
04/10/2019
492
04/10/2019
493
04/10/2019
494
04/10/2019
495
04/10/2019
496
04/10/2019
497
04/10/2019
498
04/10/2019
499
04/10/2019
500
04/10/2019
501
04/10/2019
502
04/10/2019
503
04/10/2019
504
04/10/2019
505
04/10/2019
506
04/10/2019
507
04/10/2019
508
04/10/2019
509
04/10/2019
510
04/10/2019
511
04/10/2019
512
04/10/2019
513
04/10/2019
514
04/10/2019
515
04/10/2019
516
04/10/2019
517
04/10/2019
518
04/10/2019
519
04/10/2019
520
04/10/2019
521
04/10/2019
522
04/10/2019
523
04/10/2019
524
04/10/2019
525
04/10/2019
526
04/10/2019
527
04/10/2019
528
04/10/2019
529
04/10/2019
530
04/10/2019
531
04/10/2019
532
04/10/2019
533
04/10/2019
534
04/10/2019
535
04/10/2019
536
04/10/2019
537
04/10/2019
538
04/10/2019
539
04/10/2019
540
04/10/2019
541
04/10/2019
542
04/10/2019
543
04/10/2019
544
04/10/2019
545
04/10/2019
546
04/10/2019
547
04/10/2019
548
04/10/2019
549
04/10/2019
550
04/10/2019
551
04/10/2019
552
04/10/2019
553
04/10/2019
554
04/10/2019
1
Bình luận
thd01
Box
thd01 Gửi vào: 10/08/2019 22:39
căng
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 02/07/2019 11:41
hóng tiếp
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 08/06/2019 20:25
Hóng tiếp
Tom boy
Box
Tom boy Gửi vào: 11/04/2019 12:19
S nhiu chapter đọc không dc vậy 🤯🤯
Xaemanhsehanhphuc
Box
Xaemanhsehanhphuc Gửi vào: 03/08/2018 9:19
Lâu quá ~
Quocsos
Box
Quocsos Gửi vào: 12/12/2017 15:02
Lau ra qua vay
1
Truyện cùng loại
Khi Trá Luyến Nhân
02/04/2020 05:58
Tổng quát: Tề Du Lạc? Đó chẳng phải là công tử nhà giàu nhà có 50 tỷ, cũng phải có 50 bạn gái đó sao?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 121634
Comment: 5
Hotboy Quốc Dân Là Nữ
07/04/2020 09:48
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 101389
Comment: 3
Người yêu ẩn hình của ảnh đế
06/04/2020 01:18
Tổng quát: Sau khi “tử vong”, vai chính của một vở kịch sân khấu Sở Tiêu Tiêu trở thành linh hồn đi theo minh tinh Cố Hàn Tinh, ẩn hình ở tại nhà của minh tinh, cùng diễn vở kịch tình ái giữa người và quỷ. Một u linh luôn đi theo từ lúc anh là một minh tinh thần tượng chuyển hình thành ảnh đế phái thực lực, và trở thành hạt bụi được nâng niu trong tim của thiếu niên khuynh thế. Âm mưu, tính kế nối gót mà tới, càng khó vượt qua hơn là thân phận của hai người, “Nếu có một ngày em biến mất thì sao?”, “Tìm em, tiếp tục tình duyên của chúng ta”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 368338
Comment: 3
Đường Dần tại Dị Giới
07/04/2020 11:43
Tổng quát: Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1217665
Comment: 16
Thần Y Yêu Hậu
04/04/2020 03:48
Tổng quát: Nàng là bất tử thân, có được y thuật mạnh nhất của gia tộc, xuyên việt trở thành một tiểu thư nghèo khổ, là tiểu thư soái phủ nhưng lại bị bị người khác ức hiếp ? muội muội ngây ngốc, mẫu thân ốm yếu, gia nô tàn nhẫn . . . Nàng nhất định phải thay đổi tất cả. Nhưng mà trong vận mệnh của nàng lại nhiều thêm một một yêu hoàng bị nàng vô tình thả ra từ quỷ vực. Hắn tàn nhẫn máu lạnh nhưng lại chung tình đối với nàng...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 94379
Comment: 2
Nhân Chất Tình Nhân
07/04/2020 11:51
Tổng quát: Cập nhật sau…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 966295
Comment: 4
Black Clover
05/04/2020 08:08
Tổng quát: Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 737644
Comment: 14
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
09/04/2020 08:31
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 772015
Comment: 29
Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
09/04/2020 11:28
Tổng quát: Cải biên từ tiểu thuyết [Cho em muôn trượng hào quang]... Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con đường ảnh hậu truyền kì của cựu lính đánh thuê Ninh Tịch!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1101279
Comment: 8
Đưa Mami Về Nhà
09/04/2020 12:48
Tổng quát: "Tại sao 5 năm trước rơi vào tay hắn, 5 năm sau cũng là hắn vậy?!" Bạch Sơ Hiểu tức giận, nhấc cổ áo của Giang Thừa Dục, "Anh hại tôi đau khổ nhiều năm như vậy, định đền bù như thế nào?" Giang Thừa Dục cười tà mị, trở tay ôm cô: "Hai baby này thêm một đời yên vui có được không?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 360034
Comment: 2
Vương Gia ! Không nên a !
07/04/2020 03:48
Tổng quát: Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... <3
Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3424629
Comment: 44
Vương Phi Kiêu Ngạo: Vương Gia Khó Tính Muốn Được Nuông Chiều
09/04/2020 01:48
Tổng quát: Đời trước diệt vong, một triều đại mới sinh ra, dùng những tố chất tu luyện nghịch thiên, phí phạm tài nguyên? 6 nguyên tố Thủy, Hỏa, Băng, Gió, Lôi, hoán đổi tự do, thượng tiên, khi mà hạt đậu được rắc lên, thần thú thượng cổ, xin khế ước; nàng là nữ vương toàn năng kiêu ngạo, định mệnh khó đổi thay? Vậy mà nàng ấy lại có ngày như thế này!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 394536
Comment: 7
Ngạo kiều tổng tài sủng điềm thê
08/04/2020 01:08
Tổng quát: Một nữ chính luôn tự biến mình thành bộ dạng diêm dúa lòe lẹt, làm thế nào chinh phục được bá đạo tổng tài tính tình lãnh đạm lại còn bị đồn là Gay? Sắc dụ không được, vậy thì bá vương ngạnh thượng cung đi!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 207153
Comment: 2
Sủng Thê Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Từ Đáy Lòng
09/04/2020 09:18
Tổng quát: Trong một đêm, bạn trai trở thành vị hôn phu của em gái, mà cha mẹ của cô lại muốn bán cô cho lão già háo sắc chơi đùa. Bất đắc dĩ cô trốn vào phòng của anh, không ngờ rằng anh mới ngủ đã nghiện, cưỡng ép cầu gả. Từ đó cô 1 bước trở thành nàng dâu của diêm vương sống Lục Trạch Uyên ở kinh đô, khiến cho cha mẹ và người tình trước lo lắng bất an. Một đoạn tình yêu ngọt ngào sau hôn nhân cũng bắt đầu nảy sinh từ đó..........
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 274881
Comment: 6
Đế Vương Trắc
09/04/2020 11:38
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2249641
Comment: 10
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com